Tule rakentamaan mutkatonta digitaalista arkea Lounealle

Testaa mihin tiimeistämme sopisit

 Olitpa sitten asen­taja, asia­kas­pal­velun ammat­ti­lainen, tulos­ha­kuinen huip­pu­myyjä, IT-velho tai vaikka hr-puolen taitaja, saattaa unel­miesi työpaikka löytyä meiltä Lounealta.

Opiskelijat ja harjoittelijat

Tule Lounealle töihin!

Olitpa sitten asen­taja, asia­kas­pal­velun ammat­ti­lainen, tulos­ha­kuinen huip­pu­myyjä, IT-velho tai vaikka hr-puolen taitaja, saattaa unel­miesi työpaikka löytyä meiltä Lounealta. Olemme turval­linen ja vakaa työnan­taja, jonka suojissa on luotu pitkiä urapol­kuja läpi erilaisten työn­ku­vien.

Meillä työs­ken­telee jo yli 300 ammat­ti­laista ympäri Suomea. Arvos­tamme suuresti jokaisen työpa­nosta ja huoleh­dimme työn­te­ki­jöis­tämme. Tarjoamme henki­lös­töl­lemme hyvät työsuhde-edut, yhteisiä kokoon­tu­misia ja henki­lö­koh­taista ohjausta työssä. Erityi­sesti kiitosta työn­te­ki­jöil­tämme olemme saaneet perus­teel­li­sesta pereh­dyt­tä­mi­sestä. Tämä palaute osuu meille erityisen lähelle sydäntä, sillä on tuiki tärkeää, että uudet lounea­laiset tuntevat olonsa kotoi­saksi heti Lounea-uransa ensi­met­reiltä asti ja viih­tyvät meillä pitkälle tule­vai­suu­teen.