Asiakaspalvelu

Testaa soveltuvuutesi

Palveluneuvoja

TESTAA TÄSTÄ

Tekninen palveluneuvoja

TESTAA TÄSTÄ

Asiakaspalvelutyö Lounealla

Lounean asia­kas­pal­velu on koko yrityksen sydän. Asiak­kaamme ovat meihin yhtey­dessä hyvin erilaisten asioiden tiimoilta ja asia­kas­pal­ve­lussa omataankin koko yrityksen laajin tietämys yrityksen tuot­teista ja toimin­noista. Jos vastausta ei asia­kas­pal­ve­lusta tai asia­kas­tuesta löydy, löytyy ainakin tieto siitä kuka osaa asiak­kaan pulman ratkaista. Tyyty­väinen asiakas on sydämen asia lounea­lai­sille ja tästä kertoo yrityksen huikean korkea asia­kas­tyy­ty­väi­syys­luku. Tässä onnis­tu­mi­sessa ovat avai­na­se­massa asia­kas­pal­ve­lu­työn­te­ki­jämme.

Tutustu työntekijöihimme

Lounea - Työkaverikirja - Ville Hiekkamäki

"Mielestäni Lounealla parasta on työkaverit ja työilmapiiri."

Toimin Lounean asiakaspalvelussa palveluneuvojana kuluttaja-asiakkaille. Työtehtäviini kuuluu liittymä- ja palvelumyynti sekä tilauskäsittely, laitetilaukset, laitetestaukset, laitemyynti, asiakastietojen päivittäminen, laskuihin liittyvät kyselyt sekä laskukorjaukset, osakeasiat ja reklamaatioiden käsittely.