Hallinto

Testaa soveltuvuutesi

Henkilöstöhallinto

TESTAA TÄSTÄ

Taloushallinto

TESTAA TÄSTÄ

Tietohallinto

TESTAA TÄSTÄ

Hallinnolliset työt Lounealla

Lounean hallin­nossa työs­ken­telee joukko asian­tun­ti­joita, jotka eivät näy yrityk­sestä ulos­päin mutta omalla työpa­nok­sel­laan mahdol­lis­tavat niin koko yrityksen kuin muiden Lounean yksi­köi­denkin toiminnan. Oman alansa asian­tun­ti­joita löytyy niin henki­lös­tö­hal­lin­nosta, talous­hal­lin­nosta kuin tieto­hal­lin­nos­takin. Työtit­te­lisi hallinnon tehtä­vissä voi olla esim. hr-asian­tun­tija, kirjan­pi­täjä, palkan­las­kija tai tieto­hal­lin­to­asian­tun­tija.

Tutustu työntekijöihimme

Lounea - Työkaverikirja - Iida Pentikäinen

"Ehdottomasti parasta Lounealla on työyhteisö."

Pääkirjanpitäjän tehtäviini kuuluu juoksevan kirjanpidon ja veroasioiden hoitamisen lisäksi monipuoliset ulkoisen- ja sisäisen laskennan työt. Yhteistyö oman ja muiden tiimien kanssa on tärkeä osa jokaista työpäivääni.