Valokuituverkon rakentaminen

Testaa soveltuvuutesi

Tietoliikenneasentaja

TESTAA TÄSTÄ

Verkkosuunnittelun asiantuntijatehtävät

TESTAA TÄSTÄ

Valokuituverkon suunnittelu ja rakentaminen Lounealla

Meillä valo­kui­tu­verkon raken­ta­misen parissa työs­ken­te­levä tiimi on se, joka toteuttaa asiak­kaalle sen mitä myydään ja luva­taan. Valo­kui­tu­verkon raken­ta­misen työteh­tä­vissä suun­ni­tel­laan ja valvo­taan verkon raken­ta­misen eri vaiheita, sekä tehdään verkon asen­nus­töitä.

Valo­kui­tu­verkon raken­ta­misen työteh­tä­vissä työni­mik­keesi voi olla esim. maas­to­suun­nit­te­lija, työmaa­pääl­likkö tai projek­ti­pääl­likkö. Ymmärrys valo­kui­tu­verkon suun­nit­te­lu­työstä ja/tai raken­ta­mi­sesta on ehdot­toman tärkeää näissä työteh­tä­vissä.