Lounea - Työkaverikirja - Iida Pentikäinen

Iida Pentikäinen

Pääkirjanpitäjä

Olen ollut lounealainen:

Noin puoli vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Salo

Parasta Lounealla:

Ehdottomasti parasta Lounealla on työyhteisö. Vaikka olen vannoutunut etätyön kannattaja, olen jopa itse yllättynyt miten usein huomaan haluavani mennä toimistolle töihin. Lounealla järjestetään säännöllisesti tiimipäiviä ja isompia henkilöstöjuhlia, jolloin pääsee kivasti tutustumaan uusiin ihmisiin ja näkemään kasvotusten jo tuttuja työkavereita. Salon toimipisteen työtilat ovat ihanan raikkaat ja modernit, ja kahvikoneen kaakao ensiluokkaista.

Työtehtäväni Lounealla

Pääkir­jan­pi­täjän tehtä­viini kuuluu juok­sevan kirjan­pidon ja vero­asioiden hoita­misen lisäksi moni­puo­liset ulkoisen- ja sisäisen laskennan työt. Yhteistyö oman ja muiden tiimien kanssa on tärkeä osa jokaista työpäi­vääni.

Työura lounealaisena

Aloitin heinä­kuussa ‑23, joten urani Lounealla on vielä tois­tai­seksi lyhyt mutta ytimekäs. Ensim­mäi­sestä päivästä lähtien minut on otettu lämpi­mästi vastaan, ja sama tilanne jatkuu yhä edel­leen.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista