Lounea - Työkaverikirja - Laura Rantanen

Laura Rantanen

Asiakkuuspäällikkö

Olen ollut lounealainen:

2 vuotta

Minut löytää tästä toimipisteestä:

Riihimäki/Hyvinkää

Parasta Lounealla:

Ehdottomasti mukavat työkaverit, joustotyön mahdollisuus sekä tietenkin myös mahtavat asiakkaat. Sekä mahdollisuus päästä seuraamaan IT maailman kehittymistä ja muutoksia hyvin läheltä.

Työtehtäväni Lounealla

Toimin asiak­kuus­pääl­lik­könä Lounealla. Työteh­tä­viin kuuluu mm. olemassa olevien asia­kas­suh­teiden hoita­minen, kehit­tä­minen ja yllä­pi­tä­minen, uusien asiak­kuuk­sien kartoit­ta­minen sekä tietysti myyn­tityö, unoh­ta­matta verkos­toi­tu­mista.

Työura lounealaisena

Matkani Lounealla alkoi marras­kuussa 2021 eli olen vielä suhteel­lisen tuore lounea­lainen. Uutta opitaan lähes joka päivä, mikä tekee tästä työstä myös sopi­vassa suhteessa haas­tavaa.

Olisiko tässä sinun uusi tiimisi: ?

Jos sinuakin nappaisi ura lounealaisena, kurkkaa mahdollisuutemme ja testaa soveltuvuutesi tehtäviin!

Tutustu muihin lounealaisiin

Lounea - Työkaverikirja - Aleksi Kinnunen
IT

Aleksi Kinnunen

Yritys­verk­kojen suun­nit­telu, konfi­gu­rointi sekä yllä­pito. Pääsin Lounealle töihin asia­kas­tu­keen loka­kuussa 2018. Työ antoi koko­nais­val­taisen käsi­tyksen proses­sista, mitä vaadi­taan, kun asiak­kail­lemme toimi­te­taan kuitu­pal­velut. Touko­kuussa 2023 tuli aika haastaa itseäni enemmän ja

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Erno Haapalehto
IT

Erno Haapalehto

Toimin Lohjan toimia­lueen yritys­puo­lella paikal­li­sena IT-asian­tun­ti­jana. Työteh­tä­viini kuuluu asiak­kaiden kaiken­kat­tavat asiat tieto­ko­neista pilvi- ja palve­li­n­asioihin.

Jatka lukemista
Lounea - Työkaverikirja - Jenna Heikkilä
Myynti

Jenna Heikkilä

Olen Lounealla OKT-myyn­nissä eli myyn valo­kui­tu­liit­tymiä tiimini kanssa omakoti — ja pari­ta­loihin. Myynnin lisäksi tiimin­ve­täjän roolissa teen paljon muitakin käytännön asioita eli pääasiassa yritän tehdä tiimi­läisten työstä mahdol­li­simman helppoa ja

Jatka lukemista